GARDEN CITY HIGH SCHOOL ART EXHIBIT.png

Flora & Fauna - banner.png

 

FEBRUARY 2018: GCHS Student show

MARCH 2018: Tara dean

APRIL 2018: chuck bonner

MAY 2018: amy warfield

JUNE 2018: swks juried art exhibit

JULY 2018: TBA

AUGUST 2018: summer showcase

SEPTEMBER 2018: robert joy

OCTOBER 2018: TBA

NOVEMBER 2018: TBA

DECEMBER 2018: gca member's showcase